English
     PC 耐力板
     PS 有机板
     pc阳光板
     PVB中间膜
 
地址:广州市花都区花山镇平山平石东路19号(康景工业园内)
电话:020-86762511
  13922298608
传真:020-37716686
邮箱:108939902@QQ.COM
QQ号:108939902
 

        地址:一分厂:广州市花都区花东联安工业园13号

             二分厂:广州市花都区花山镇西岭康景工业园

  邮编: 510890

  联系人: 杨志广  13922298608

  电话: 020-86762511 

  传真: 020-37716686 

  http: www.gysljc.com

  Email: yzg8608@163.com

  

 广州市广杨建材有限公司 版权所有

 GUANGZHOU GUANGYANG PLASTIC MATERIALS CO.,LTD. All Rights Reserved.